Medical Taping

Medical Taping is een vorm van tapen, waarbij kinesiotape wordt toegepast, om lichamelijke problemen te verhelpen en voorkomen. De elastische tape ondersteund het spierstelsel, lichaamseigen genezingsprocessen en beïnvloedt de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Medical Taping is geen behandelwijze, maar wordt binnen de oefentherapie gebruikt als ondersteuning van de behandeling.

De tape kan bij een breed scala aan klachten worden toegepast.

 • Hoofdpijn en nek- en schouderklachten
 • Impingementsydroom
 • Lage rugklachten
 • Gebroken of gekneusde rib
 • Golf- of tennisarm
 • Carpaal tunnelsyndroom
 • Knie- of enkelklachten
 • Hielspoor of peesplaatontsteking
 • Zweepslag
 • Klachten van de hamstrings
 • Menstruatieklachten
 • Hooikoorts

Medical Taping bij hooikoorts

Het is mogelijk om buiten de oefentherapeutische behandeling een afspraak te maken voor het tapen bij klachten van hooikoorts. De kosten hiervoor zijn €20 per taping. Vaak is er direct na de eerste keer tapen een directe verbetering merkbaar. Door een tweede tape na één week nogmaals toe te passen is gebleken dat de klachten nog verder afnemen. Afhankelijk van het resultaat na twee behandelingen kan besloten worden eventueel een derde keer te tapen om een nog beter effect te bereiken. De daling bij een derde tape is echter minder. Geadviseerd wordt de tape minimaal 5 dagen te laten zitten en na een week de volgende tape aan te brengen.

Hoe werkt medical taping bij hooikoorts?

Het uitgangspunt van de elastische tapemethode is dat via een externe huidprikkeling reflectoir invloed kan worden uitgeoefend op de bij het innervatiegebied behorende weefselstructuren van ruggenmergsegmenten. De kinesiotape, die direct op de huid wordt aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het neurogene stelsel in het lichaam prikkelen.

Zowel bij de inventarisatie uit 2016 en 2017 gaven 84% van de hooikoortspatiënten aan dat de klachten afnemen na het toepassen van de hooikoortstape.